El Cens

WeDecide és la única empresa privada que pot accedir , prèvia autorització del municipi, al cens del padró municipal utilitzant els serveis de l'AOC ( Administració Oberta de Catalunya) . Així , doncs, som la única empresa a Catalunya que disposa d'un cens oficial per a realitzar votacions electròniques.

Per tant, som la única empresa que disposa d'un sistema robust per a fer votacions electròniques i d'un cens electoral oficial dins l'àmbit català.

Les dades de l'autorització a WeDecide SCP per part del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya al servei de consulta del Padró són les següents:

Títol de la tramesa: Alta de serveis Via Oberta
Data de sortida: 07/06/2013 08:35:53
Registre de sortida: S/000036-2013

Ens de destí: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Data d'entrada: 07/06/2013 08:35:53
Registre de entrada: 9821920002-1-2013-000848-2

Enllaç al document:
https://tramits.eacat.net/eaCat_TR.aspx?Ens=9821920002&DocumentID=4cac56...
L'informem que la gestió d'alta del servei de via oberta referenciat a la capçalera s’ha resolt favorablement i s’ha procedit a activar el servei sol·licitat de la forma que s’indica a continuació:

S'ha autoritzat la sol·licitud en data 28 de juny de 2013.

PRODUCTE: _PADRO_
MODALITAT: 1.Dades del titular (O.V Pròpia)
2.Dades dels convivents (O.V Pròpia)
FINALITAT: Gestió de registres